Veelgestelde vragen over taxatie van kostbaarheden


Hoe herken ik een goede taxateur?

 • Om te beginnen is een betrouwbare taxateur altijd objectief en hanteert een ethische werkwijze.
 • Een serieuze taxateur taxeert nooit kostbaarheden alleen op basis van foto’s. Zij zal stukken die je wilt laten beoordelen altijd in het echt willen bekijken.
 • Een goede taxateur vraagt je altijd naar de historie van en het verhaal achter de stukken die je wilt laten taxeren. Als er originele verpakkingen of documentatie over de stukken is, zal zij hier ook naar kijken.
 • Een deskundige taxateur heeft specialistische kennis van zaken. Zij kan dit onder andere aantonen door officiële certificeringen.
 • Een kundige taxateur kent de praktijk en herkent vakmanschap. Zij kan de kwaliteit van eventuele reparaties en aanpassingen goed beoordelen. Als je taxateur zelf bijvoorbeeld opgeleid is als goud- of edelsmid en werkzaam is (geweest) in dit vak, heeft zij inzicht in hoe een sieraad gemaakt is en/of aangepast in de loop der tijd.

Welke certificaten moet een deskundig taxateur hebben?

Welke certificaten en opleidingen belangrijk zijn, is afhankelijk van het soort kostbaarheden dat je wilt laten taxeren.

 • Taxateur is een vrij beroep. Dat betekent dat iedereen zich in principe taxateur mag noemen. Toch is niet elke taxateur even deskundig en heb je ook specialismen zoals taxatie van juwelen of antiek of inboedels.
  Het Register federatie TMV en het daarbij horende Register Taxateur Juwelen zijn Nederlandse beroepsorganisaties waar taxateurs zich na het afleggen van een vak-examen kunnen laten certificeren. Een taxateur met deze certificering heeft dus aantoonbare kennis van zaken in een bepaald vakgebied.
 • Als je een taxateur zoekt voor juwelen en edelstenen, wil je een edelsteenkundige inschakelen. Een edelsteenkundige kan niet alleen bepalen welke edelstenen gebruikt zijn, maar zij kan ook vaststellen wat de kwaliteit ervan is. “Niet alle blauwe stenen zijn saffieren net als niet alle honden Fikkie heten.”
 • Een gecertificeerd edelsteenkundige heeft bij voorkeur het Edelsteenkundig FGA en Feeg certificaat. Dit zijn internationale gemmologische titels voor de deskundige beoordeling van edelstenen en juwelen. Het certificaat Register Taxateur Juwelen van Federatie TMV en is ook een goede indicatie dat een taxateur weet waarover zij het heeft als het om juwelen gaat.
 • Weet of vermoed je dat je stukken met diamanten hebt, laat je juwelen dan taxeren door iemand die Diamantair HRD gecertificeerd is. Een taxateur met dit certificaat kan bepalen wat de eigenschappen van de gebruikte diamanten zijn. Zij kan aangeven of en hoe waardevol ze zijn en of ze passen in de tijd waarin het juweel vervaardigd is.

Wat moet er in een taxatierapport staan?

Dat hangt er vanaf wat het doel is van de taxatie en wat je persoonlijke wensen zijn.

Het doel van de taxatie staat in het rapport beschreven, met daarbij de waarde-definitie. Dit is de basis waarop de waarde van het te taxeren stuk bepaald is. Daarbij is niet alleen het doel van de taxatie van belang, maar ook hoe uniek de kostbaarheden zijn.

Verder staat in een taxatierapport altijd voor wie ik de taxatie heb gedaan en wie de eigenaar van de kostbaarheden is. De sieraden worden uitvoerig beschreven, net als de staat waarin ze verkeren en eventuele bijzonderheden. Er staan foto’s in van de stukken en natuurlijk uiteindelijk de waarde per item.

In een goed taxatierapport vind je dus in elk geval de volgende zaken:

 • De gegevens van de taxateur
 • Datum en plaats van de taxatie
 • Gegevens van de eigenaar en opdrachtgever
 • Doel van de taxatie
 • Een beschrijving van het stuk/ de stukken
 • Foto(s) van het object
 • De taxatiewaarde van het beschreven stuk/ de stukken

Hoe voorkom ik dat ik onderverzekerd ben?

Wanneer je onderverzekerd bent, zoals veel mensen, krijg je ook naar verhouding minder uitbetaald door de verzekering mocht er iets gebeuren. Dit voorkom je door te zorgen dat er een recent taxatierapport is dat de waarde van je kostbare bezittingen goed weergeeft en je verzekering daarop aan te passen.

Bij taxaties voor verzekering is de vervangingswaarde meestal van belang. In een taxatierapport voor je inboedelverzekering moet daarom staan dat het gaat om een voortaxatie zoals bedoeld in art. 7:960BW.

Wat kost een taxatie?

De kosten van een taxatie bij Arqadia zijn afhankelijk van het aantal stukken dat ik voor je mag taxeren en van de complexiteit ervan. Verder maakt het nog uit hoe ver ik moet reizen voor de taxatie. Voordat ik voor je aan de slag ga, geef ik je altijd een indicatie van het te verwachten aantal uren.

Mijn uurtarief is 135,- per uur, exclusief BTW. Daarbij komen eventueel nog reiskosten à 0,39 euro per kilometer. Binnen de regio Amsterdam reken ik geen reiskosten.

Ter indicatie: uit ervaring blijkt dat een taxatie van een enkel eenvoudig stuk meestal ongeveer 1 uur werk is. Laat je meerdere stukken tegelijk taxeren, dan ben je voordeliger uit. Taxatie van 15 stukken is meestal zo’n 5 uur.

Om te garanderen dat de taxatie objectief is en belangenverstrengeling te voorkomen, werk ik alleen op urenbasis en niet met een tarief op basis van de waarde van de te taxeren stukken. De kosten zijn dus helder.

Neem contact op voor een taxatie

Wil je weten wat ik voor je kan betekenen bij de taxatie van je waardevolle zaken of heb je advies nodig? Neem dan contact op via 06-36 48 46 06 of laat een bericht achter via de contactpagina